Prezentare

Ocolul Silvic Sebeş R.A.

515800 Sebeş , Str. Mircea cel Mare (Gaterului ) nr. 109 , jud. Alba

     J 01/25/2004 , RO 16041457, RO02 RNCB 0011 0212 9736 0001 BCR Sebeş

             tel / fax : 0258 735725, e-mail: ossebesra@yahoo.com

 

Ocolul Silvic Sebes R.A. s-a înfiinţat in anul 2004, iar in structura sa sunt cuprinse suprafetele de fond forestier aflate in proprietatea municipiilor Sebes si Alba Iulia precum si a comunelor Berghin, Ohaba si Rosia de Secas.

Ocolul Silvic Sebes R.A.asigura administrarea sau serviciile silvice si pentru alte suprafete de fond forestier din zona Podisului Secaselor.

Anunt licitatie 09.11.2017