Prezentare

Ocolul Silvic Sebeş R.A.

515800 Sebeş , Str. Vânători nr. 2 , jud. Alba

     J 01/25/2004 , RO 16041457, RO02 RNCB 0011 0212 9736 0001 BCR Sebeş

             tel / fax : 0258 735725, e-mail: ossebesra@yahoo.com

 

Ocolul Silvic Sebes R.A. s-a înfiinţat in anul 2004, iar in structura sa sunt cuprinse suprafetele de fond forestier aflate in proprietatea municipiilor Sebes si Alba Iulia precum si a comunelor Berghin, Ohaba, Bistra si Sugag.

Ocolul Silvic Sebes R.A.asigura administrarea sau serviciile silvice si pentru alte suprafete de fond forestier din zonele Podisul Secaselor, Valea Sebesului – Frumoasa, Piemontul Muntilor Metaliferi, Molhasurile Capatanei, Muntii Metaliferi si Cheile Glodului, Cibului si Mazii , Muntele Mare  imprejurimile Mun.Alba Iulia, Muntii Apuseni si comuna Balsa, conform OMAP nr.530/2019.

Ocolul Silvic Sebes R.A., prin personalul de specialitate angajat, realizeaza urmatoarele servicii silvice:

-paza padurii;

-monitorizarea starii de sanatate a padurii prin elaborarea statisticii si prognozei, bolilor si daunatorilor acesteia;

-masuri de prevenire si participarea la stingerea incendiilor in fondul forestier;

-mentinerea in stare corespunzatoare a limitelor amenajistice;

-asistenta tehnica privind efectuarea lucrarilor de impadurire si ajutorare a regenerarilor naturale, potrivit prevederilor amenajamentului silvic, ale normelor tehnice specifice si a legislatiei in vigoare;

-asistenta tehnica privind efectuarea lucrarilor de intretinere a plantatiilor si a regenerarilor naturale pana la realizarea starii de masiv;

-serviciul de punere in valoare a masei lemnoase care include deplasarea personalului  ( tehnic silvic si padurar) in teren, inventarierea arborilor , intocmirea si aprobarea a.p.v- ului, autorizarea, predarea, controlul exploatarii, reprimirea parchetului;

-productia de puieti forestieri si ornamentali in pepinierele proprii;

Suprafata totala administrata prin contracte de asociere/ administrare/ prestari servicii silvice,  depaseste 24.300 ha, suprafata ce este impartita in 6 districte silvice , totalizand un numar total de 28 cantoane silvice.

Ocolul Silvic Sebes R.A.  detine doua pepiniere silvice situate in perimetrul Petresti ( UP I Sebes u.a. 29P ), respectiv Carari ( UP I Sebes u.a. 146P ), totalizand o suprafata de 1.1 ha. In aceste doua pepiniere se produc puieti forestieri / ornamentali,  destinati campaniilor de impadurire, precum si comercializarea acestora catre alti terti. Pepiniera de munte ,, Carari,, este o pepiniera cantonala in care  producem puieti ornamentali de rasinoase si culturi specializate de pomi de Craciun. Totodata, pepiniera din zona Petresti este o pepiniera de dimensiune mica, in care producem puieti forestieri (foioase/rasinoase) , puieti ornamentali ( foioase/ rasinoase), precum si culturi specializate in pomi de Craciun destinate fie campanilor de impadurire din cadrul Ocolului Silvic Sebes R.A., fie spre comercializarea acestora catre alti terti in afara acestuia.

 

Berghin GIS– 2022

Revizuire amenajament UP V Berghin-2022

Anunt Selectie Director 2022

Anunt ocupare posturi vacante

Anunt Concurs post vacant 04.11.2022

Anunt concurs post vacant 06.04.2023

Anunt concurs padurar 18.07.2023

Anunt angajare 1 post sef district +4 posturi padurar -28.12.2023

Oferta puieti molid argintiu

Anunt Concurs padurar de vanatoare 23.04.2024

Anunt angajare padurar 11.06.2024